Bygg rätt med nytt diffusionsöppet vindskydd!

(Publicerat 2015-02-11)

Vi har på senare år sett en enorm utveckling inom energisnålt byggande. Från tidigare praxis, där ventilationen byggde på självdrag, med en lokalt placerad värmekälla och isolering i bjälklag och väggar av sågspån eller torv till dagens energisnåla passiv- och plusenergihus.

Inte bara isolering och ventilation har förändrats. Att man måste skydda isoleringsmaterial från blåst och fukt har varit känt länge för att man ska få en hållbar och bra byggnad. När mer isolering introducerades i oljekrisens spår på tidigt 70-tal blev det också vanligare med att ersätta de tidigare enklare asfaltbaserade luft- och ångspärrarna med plastfolie i väggarna. Som vindskydd användes också ofta impregnerad papp av bitumen och cellulosa eller en så kallad asfaboard (asfaltindränkt träfiberskiva). Ångspärren var normalt 5 ggr tätare än vindskyddet.

Våra energieffektiva byggnader ställer ökade krav på material och installationsteknik. Idag är metod och materialval två lika viktiga komponenter för en lyckad konstruktion. En förutsättning för att välja material är att man har kunskap om hur byggnaden ska användas. Ska man bygga ett badhus som har hög fukthalt och temperatur inomhus kräver detta att man väljer material som har högt ånggenomgångsmotstånd för att förhindra fuktvandring, diffusion, in i konstruktionen. Viktigt är också att man är noggrann med alla genomföringar av rör och kablar etc. för att förhindra fuktvandring genom konvektion.

Vad är diffusionsöppet? Normalt betraktar man produkter med ett Sd-värde på mindre än 0,5 m som diffusionsöppet. Detta innebär att ånga kan transporteras genom materialet i den riktning som det finns lägst koncentration av vattenånga. Icopal introducerar nu en ny generation av diffusionsöppet vindskydd Windy Prima. Produkten är 10 ggr öppnare än tidigare Windy som hade ett Sd-värde på 0,4 m. Windy Prima är så öppen att den har ett Sd på endast 0,04 vilket gör att den är en av de mest ångöppna på marknaden. Detta är möjligt genom att vi använder oss av så kallad microporös teknik. Produkten har små hål som tillåter ånga att passera genom hålen men fritt vatten kan inte passera. Denna teknik skapar en vattentät produkt som testat för regntäthet upp till stormstyrka utan att läcka vilket ger bra trygghet. Vindskyddet kan skydda bygganden i tre månader som ett tillfälligt väderskydd innan man färdigställer fasaden och fortsätter därefter att skydda byggnaden mot fukt och vind.

Att välja rätt material omfattar också rätt tillbehör med tydliga instruktioner för hur installationen ska utföras. Därför är det alltid en risk att blanda material och instruktioner från olika tillverkare. Vid en eventuell framtida skada kan det vara svårt att konstatera vad det är som har fallerat i konstruktionen. Att välja en leverantör som är etablerad och har välbeprövade produkter borgar för en fungerande totallösning.

Välj en leverantör som kan leverera material och kunskap för lösningar som ska hålla länge. Enligt BBR ska alla material som inte kan bytas ut ha en livslängd på minst 50 år! Vi har låtit testa våra produkter hos SP, Sveriges Tekniska Forsknings Institut AB, och har dokumentation på att de klarar detta. Vi anser det viktigt att vara en leverantör och producent som inte bara säljer produkter utan kan hjälpa till med tekniska lösningar.

Hans Månsson
Teknisk Chef

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.