Vi kan inbyggda tätskikt för framtidens gröna tak

(Publicerat 2015-12-18)

Efterfrågan på gröna tak har ökat i takt med att förtätning av attraktiva urbana miljöer blivit allt vanligare. Icopal har lång erfarenhet av tätskikt för krävande miljöer och har både rätt kompetens och material för att skapa förutsättningar för gröna tak med hög funktionalitet och lång livslängd.

Gröna tak i urbana miljöer fyller flera funktioner. De ger minskad dagvattenavrinning, bättre luftkvalitet, är bullerdämpande, ökar trivseln och stärker den biologiska mångfalden. Icopal har ett komplett sortiment av svetsbara tätskikt och detaljlösningar för inbyggnation.

- Gröna tak ställer höga krav på såväl material som montering. En lyckad omvandling till ett grönt tak kräver en entreprenör med utprovade och anpassade material samt rätt kompetens för att utföra entreprenaden. Felaktig tätskiktskonstruktion på ett grönt tak kan bli en dyr affär. Vi på Icopal har därför utvecklat produktsystem som lever upp till kraven på Tätskikt, isolering, dränering, avvattning och rotskydd, säger Hans Månsson, teknisk chef på Icopal.

inbyggda-tatskikt-560 

Helhetslösningar för ett lyckat resultat

Icopal har utvecklat en helhetslösning för fuktskydd av byggnader vid omvandling av outnyttjade ytor till gröna attraktiva områden. Icopals tätskikt baseras på SBS-modifierad asfalt och har utvecklats för svenska förhållanden. De klarar de tuffa påfrestningar som inbyggda tätskikt ofta utsätts för. Icopal kan erbjuda en helhetslösning med material och installatörer och har även ett omfattande nätverk av Icopalutbildade entreprenörer runtom i landet. Icopal Entreprenad har lagt taken på flera prestigeprojekt där man valt att satsa på gröna tak. Ett sådant exempel är prestigeprojektet Malmö Live, Malmös nya mötesplats med kontor, bostäder, konsert, hotell och kongressverksamhet.

- Efterfrågan på gröna tak har ökat i snabb takt på senare år och kommer förmodligen att öka i ännu snabbare takt framöver. Vi har valt att involvera oss i ett forskningsprojekt som är delfinansierat av Vinnova där CBI, Cement- och betonginstitutet, är projektledare. Forskningsprojektet jobbar med att definiera hållbara gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltollerans mot läckage. Målet är att lösningar ska ge en en livslängd på uppemot etthundra år. Vi är projektledare för den del av projektet som jobbar med tätskikt, isolering och betong säger Hans Månsson.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.