Malmö Live – Malmös nya kulturkvarter och ett nytt landmärke

(Publicerat 2015-10-05)

Malmö Live är Malmös nya mötesplats där kulturen står i fokus både för Malmöbor och för besökare. Kärnan i huset är konsert-, hotell- och kongressverksamheten. Icopal Entreprenad AB i Malmö var en av underentreprenörerna i Malmö Live-projektet och har lagt taket på de tre huskropparna men även på kontor och bostäder i anslutning till Malmö Live. Johnny Wiking, projektledare på Icopal Entreprenad, ger oss en bild av komplexiteten av att vara underleverantör i ett projekt av denna dignitet.

 

 

Bilder från byggtiden  

Taken på Malmö Live består av olika konstruktioner, men en gemensam nämnare är att alla taken är så kallade gröna tak, sedumtak. Konstruktionen är enkelt beskrivet ett betongbjälklag med ångspärr av 0,2 mm plastfolie och som isoleras med mineralullsisoleing och tätas med ett inbyggt mekaniskt infäst tätskikt av typ YEP6500, Icopal System Membrane 5*.

Att tätskiktet är inbyggt betyder att det ligger dolt i konstruktionen och inte är tillgängligt efter att överbyggnaden kommit på plats. Det kräver med andra ord extra noggrannhet vid montering men även under efterföljande tid när det står exponerat och innan överbyggnaden är på plats. 

Viktigt att säkerställa täthet

För att säkerställa tätheten måste det installerade tätskiktet provtryckas innan arbetet kan gå vidare. Ett läckande tätskikt kan få förödande konsekvenserför en byggnad och dess inventarier.

- Utmaningen, förutom att stoppa upp bygget på en bestämd yta under tre dygn för att komma till att provtrycka, är att andra yrkesgrupper inte ska använda ytan efteråt eller att man använder den täckta ytan som avställningsplats. Det är oerhört viktigt för att inte riskera läckage, säger Johnny Wiking, projektledare på Icopal Entreprenad AB.

Stora utmaningar med att driva entreprenad

- Det finns många andra utmaningar med ett så här stort projekt. Logistik, tidsplanering, och förseningar ska hanteras. Byggnaden är belägen i en de mest expansiva delarna av Malmö, det har därför krävt noggrann planering för att få material levererat till byggarbetsplatsen vid rätt tid. Det är med både positiva och negativa erfarenheter vi går vidare till nästa projekt med. Samtidigt har det varit oerhört utvecklande och fantastiskt roligt, säger Johnny Wiking, som också vill passa på att tacka alla sina duktiga kollegor.

Nu kan i alla fall Johnny och hans kollegor med stolthet i många år framöver titta på ett färdigt Malmö Live och säga: ”Det har jag varit med och byggt”.

Icopals produkter för inbyggda tätskiktssystem

*Icopal System Membrane är ett komplett tätskiktssystem för inbyggda konstruktioner med många olika användningsområden som under gröna tak, terrassbjälklag, parkeringsdäck, Broar och mycket mer. Det innefattar förutom tätskiktet tillbehör som primers, lister, brunnar. Det kan även kompletteras med dränerande isolering, rotskydd, geotextil, stosar mm.

Inbyggda tätskikt

Stora krav på material och montering

Förändringen av till exempel ett tak till en ny grön yta är dock tekniskt krävande och ställer stora krav på både material och montering. En lyckad omvandling kräver stor sakkunskap och utprovade och anpassade material. Felaktig konstruktion eller undermåliga material riskerar att bli mycket dyrt och komplicerat att åtgärda.

Om Icopal Entreprenad AB

Icopal Entreprenad AB är det ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige. Icopal Entreprenad är ett helägt dotterbolag till Icopal AB. Icopal AB är en av Sveriges största byggmaterialproducenter och ingår i Icopalkoncernen. Icopalkoncernen är världens största tätskiktsproducent och har sammanlagt mer än 50 fabriker i Europa och USA. Produktionssortimentet omfattar byggprodukter från grund till tak. Läs mer www.icopalentreprenad.se.  

Om Malmö Live

Malmö Live består av tre huskroppar som förbinds med varandra av ett gemensamt entréplan som välkomnar alla. Skanska var entreprenör och byggherre för kongress- och hotelldelarna medan Malmö stad var byggherre för konserthusdelen där det kommunala bolaget Malmö Live Konserthus AB är hyresgäst. Hotell- och kongressverksamheten och restaurangerna drivs av Clarion Hotel & Congress Malmö Live, en del av kedjan Nordic Choice.

 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.