Monarvap - Lufttätt och ångöppet

(Publicerat 2015-10-05)

Kunskapen om hur en byggnad ska användas är en förutsättning för att göra rätt val av material och installationsteknik till en energieffektiv konstruktion. Ett exempel som kräver extra eftertanke är byggnader som används för säsongsboende, t ex fritidshus.

Att låta en byggnad vara uppvärmd endast periodvis ställer särskilda krav på konstruktionen, eftersom fuktvandringen under vissa förhållanden kan bli omvänd. I det fallet behövs en barriär som är mer diffusionstät än ett vindskydd, men inte så tät som en traditionell ångspärr. Ångbromsen Monarvap Sd5 är en del i systemet ”Icopal Lufttätt Hus”. Med ett Sd-värde på 5 möjliggör den dubbelriktad ångtransport, så att ångan kan transporteras genom materialet i den riktning som det för stunden finns lägst koncentration av vattenånga. Monarvap Sd5 är därför också ett lämpligt val när man vill torka ut eventuell byggfukt.

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Enligt BBR ska alla material som inte kan bytas ut ha en livslängd på minst 50 år! Därför är det alltid en risk att blanda material och instruktioner från olika tillverkare. Vid en eventuell framtida skada kan det vara svårt att konstatera vad det är som har fallerat i konstruktionen.

Icopal har låtit testa våra produkter hos SP, Sveriges Tekniska Forsknings Institut AB, och har dokumentation på att de klarar kraven.

Produktinformation

Monarvap Sd 5 används på byggnadens insida i väggar, tak och golv. Ångbromsen består av en non-woven fiberduk i polypropen som är belagd med en sampolymer av polyeten.

Tillbehör

Icopal Folielim
Icopal Butyltape
Icopal Butylfogmassa
Icopal Universaltejp
Icopal Kabel- och rörmanschetter

 

Läs mer på produktsidan för Monarvap.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.