Gör rätt från grunden!

(Publicerat 2015-02-12)

Radon-450px

Radon finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri. Och den är en hälsofara. Vi talar om radongas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Då bildas radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Dessa partiklar fastnar på damm som vi andas in och följer med luften ner i luftrör och lungor.

Strålskyddsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall i Sverige per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Majoriteten av de som drabbas är rökare men uppskattningsvis 50 av de drabbade är människor som aldrig utsatts för rökning.

Det i särklass vanligaste är att radon kommer från marken. Lufttrycket inomhus är normalt lägre än i marken under huset. Därmed sugs den radonhaltiga markluften in i byggnaden genom otätheter och öppningar. På Icopal har vi utvecklat radonmembran som enkelt installeras i samband med nybyggnation, i eller under grunden. På så sätt skyddas de människor som vistas i byggnaden från att utsättas för den dödliga gasen.

RAC 800 är ett kraftigt membran av flera lager UV-stabiliserad polyetenplast, som effektivt stoppar gas. Inbäddat i membranet finns också ett skikt av aluminiumfolie för extra gastäthet samt en armering av polyesternät för maximal tålighet och styrka. RAC 800 monteras under grunden. Läs mer här.

RMB 400 är ett utmärkt membran som består flera skikt UV-stabiliserad LD-polyetenplast, vilka tillsammans ger ett bra radonskydd. Inbäddat ligger också ett lager armerande polyesternät som ger membranet tålighet och styrka. RMB 400 ska monteras på grundplattan eller i isoleringslagren där det samtidigt fungerar som ett fuktskydd. Läs mer här. 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du skyddar ditt hus eller en fastighet mot radon.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.