Tätskikt för urban grönska

(Publicerat 2015-06-30)

Städer förtätas
Allt fler människor vill bo i staden. I Sverige liksom i övriga världen växer städerna och tillväxten sker på många håll snarare inåt än genom spridning utåt, så kallad förtätning.

Förtätning har blivit ett nyckelord i dagens stadsplanering. Det innebär ett växande behov av att använda fler outnyttjade ytor inne i staden. Samtidigt skapar förtätningen ett behov av nya former av grönska.

urban-grönska_nyhet_300pxFler ytor behöver användas
Det finns idag stora möjligheter att förvandla grå och sterila ytor till grönskande attraktiva och användbara platser, något som även bidrar till ett ökat värde för det aktuella området eller fastigheten.

Fler gröna ytor i staden bidrar till att skapa ett miljömässigt hållbart stadsliv. Utöver att öka det allmänna välbefinnandet har urban grönska också en ljuddämpande effekt som minskar buller, samtidigt som växterna binder koldioxid.

Några av de ytor som kan användas mera effektivt och bli attraktiva och användbara gröna ytor mitt inne i en stadskärna är:

  • Innergårdar
  • Tak på befintliga hus
  • Parkeringshus
  • Terrasser och altaner

Detta är ytor som har stor potential att omvandlas till grönskande och attraktiva platser för exempelvis bostäder, affärslokaler eller förskolor. En omvandling som bidrar till urban grönska.

Stora krav på material och montering
Förändringen av till exempel ett tak till en ny grön yta är dock tekniskt krävande och ställer stora krav på både material och montering. En lyckad omvandling kräver stor sakkunskap och utprovade och anpassade material. Felaktig konstruktion eller undermåliga material riskerar att bli mycket dyrt och komplicerat att åtgärda.

Detta gäller inte minst tätskikten som måste garantera ett skydd av underliggande byggnader eller ytor under lång tid. De material som används ska inte bara klara högt ställda krav på isolering, dränering och rotskydd utan måste även klara avvattning.

Högkvalitativa produkter med långtgående garanti
Icopal har lång erfarenhet av tätskikt för krävande miljöer. Vi har utvecklat produkter som klarar samtliga dessa krav och kan erbjuda en helhetslösning med både material och installatörer. Tillsammans med våra långtgående garantier gör detta att vi har ett mycket starkt och tryggt erbjudande.
 
 
Icopal har utvecklat en helhetslösning för fuktskydd av byggnader vid omvandling av outnyttjade ytor till gröna attraktiva områden, t ex tak eller innergårdar. Systemet är uppbyggt av ett antal komponenter där varje enskild produkt är utformad för att passa med övriga. Produkterna kombineras olika beroende på miljö och tillsammans bildar dessa produkter ett säkert och hållbart system av hög kvalitet. Läs mer om våra inbyggda tätskikt här.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.