Icopal först i Sverige med intelligent underlagsduk

(Pressmeddelande 2016-04-04)

Icopal lanserar nu Monarperm PRO, en befintlig underlagsduk som vidareutvecklats i två avseenden. Ytskiktet har förstärkts mot mekaniskt slitage. Samtidigt är Icopal först i Sverige med att introducera RFID-spårning, en teknik som skapar stora praktiska och ekonomiska fördelar för byggaren, butiken, försäkringsbolaget och fastighetsägaren.

RFID (Radio Frekvens Identifikation) innebär en förenklad tillgång till information om underlagsduken utan att taket behöver öppnas upp. Genom ett chip i duken går det att smidigt få reda på bland annat typ av produkt, tillverkningsdatum samt information om order och leverans. Samtidigt går det att ladda chipet med egen information, så som montage eller besiktningar. Förutom detta möjliggör RFID-spårningen identifikation, vilket till exempel förebygger materialstölder på arbetsplatser. På så vis ökar Monarperm PRO kvalitetssäkringen i alla led.

- Vi på Icopal är lyhörda för förändringar och arbetar aktivt med att utveckla vårt produktsortiment. Genom Monarperm PRO har vi vidareutvecklat en befintlig produkt för att matcha behoven hos byggaren och samtidigt förenkla för fastighetsägaren. RFID-spårning tillåter att man på plats kan få reda på underlagsdukens samlade historia, vilket underlättar serviceärenden, säger Ann-Charlotte Nilsson, produktchef på Icopal AB.

Monarperm-ProMonarperm PRO är diffusionsöppen och monteras frihängande i takstolarna. Därför slipper fastighetsägaren montera underlagsspont och ventilationen av utrymmet under duken kan utelämnas helt. Det behövs ingen luftspalt mellan Monarperm PRO och värmeisoleringen, utan utrymmet kan istället användas för att öka isolertjockleken eller till att inreda en vind. Ventilationen sker istället ovanpå duken under takpannorna, vilket minskar värmeförlusterna.

Kontakta produktchef Ann-Charlotte Nilsson eller användartekniker Tobias Karlsson på plats i Icopals monter under Nordbyggmässan den 5 – 8 april för demonstration av Monarperm PRO.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Nilsson, produktchef, Icopal AB
Telefon: +46 40 24 74 81, Mobil: +46 736 25 74 03, e-post: ann.charlotte.nilsson@icopal.com

Monteringsinformation
Den traditionella luftspalten mellan underlagsduk och isolering kan utelämnas under förutsättning att ventilationen mellan den yttre taktäckningen och underlagsduken säkerställs. Observera dock att en luft- och ångspärr ändå ska monteras på den varma sidan i takkonstruktionen.
Då frihängande duk monteras ska risken för genomtrampning beaktas. Monarperm PRO uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när kläm- och bärläkten monteras med maximalt avstånd 1200 mm. Läggning skall utföras enligt aktuell HusAMA samt RA Hus. Monarperm PRO kan ligga fritt exponerad upp till 2 månader.

Om Icopal
Icopalkoncernen har en omsättning på mer än EUR 1 mdr och 3 500 anställda. Icopal, med huvudkontor i Danmark, arbetar globalt och har 35 tillverkningsställen och 88 kontor utspridda i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Japan. I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB.
Våra kärnverksamheter är produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor, såväl egentillverkade som koncern- och handelsvaror. Huvudkontoret är beläget i Malmö med produktionsenheter i Malmö, Borås, Örnsköldsvik och Grythyttan. Ingen skyddar huset bättre. Läs mer på icopal.se.


    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.