Seminarium på Nordbygg

(Publicerat 2016-04-04)

Socialt ansvarstagande, integration och miljöansvar vid miljonprogramsrenovering!

Mellan 1965 och 1975 byggdes över en miljon bostäder i Sverige. Många av de områden där bostäderna byggdes präglas idag av olika former av sociala problem. När det nu är dags att renovera de flesta av dessa bostäder, är det viktigt att vi tar socialt ansvar, arbetar med integrationsproblematiken och naturligtvis även söker efter miljöanpassade lösningar. För att klara detta måste de boende integreras i renoveringsarbetet.

Bengt Widstrand, vd, Icopal, inleder seminariet med att tala om goda exempel på Icopals arbete vid renoveringar av miljonprogramområden. T ex hur de arbetar med ett lärlingsprogram både i integrationssyfte och för att lösa bristen på kvalificerad arbetskraft, hur de arbetar med gröna tak, förtätning och annat miljötänk, samt tankar om hur en positiv renovering kan bidra till en förbättrad boendemiljö i socialt utsatta områden.

Anna Heide, CSR-chef på MKB Fastighets AB (som har en lång historia av att ta samhällsansvar och göra sociala investeringar) och ansvarig för SABOs integrationsprojekt för allmännyttan i Sverige. Anna talar om man kan genomföra renoveringar på olika nivåer, hur man involverar de boende vid renoveringar, samt sociala klausuler vid upphandling.

Ola Johansson, riksdagsman och bostadspolitisk talesperson Centerpartiet, ger en reflektion över vad politiken kan bidra med och hur han ser på behovet av socialt ansvarstagande och integrationsarbete i samband med renovering av miljonprogramsområden. Ola kommer även att ge sin syn på hur vi ska lösa bostadsbristen de närmaste åren.

Tid:  Onsdag 6 april, kl 10.00 – 11.30
Plats: Mötesrum M19, Nordbygg, Stockholmsmässan
Arrangör: Icopal

Du hittar Icopal i monter C02:51. Väl mött.


    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.