Om Icopal AB

icopal-i-sverige-2015-b200I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Våra kärnverksamheter är produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor, såväl egentillverkade som koncern- och handelsvaror.

Icopal AB marknadsför varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.

Huvudkontoret är beläget i Malmö med produktionsenheter i Malmö, Borås, Örnsköldsvik och Grythyttan. 

 

I Icopal AB ingår följande dotterbolag

• Wijo AB i Örnsköldsvik som tillverkar och marknadsför takavvattningssystem i plåt.

• Brave Produktion Sverige AB som tillverkar brandgasventilatorer.

Icopal Entreprenad AB som utför tätskiktsentreprenader i Sverige. Icopal Entreprenad AB finns i Helsingborg, Stockholm, Malmö, Säffle, Falköping, Jönköping, Karlstad, Värnamo, Halmstad, och Simrishamn.  

 

Auktoriserade tätskiktsentreprenader

I samverkan med Icopal AB utför speciellt auktoriserade företag, Team Icopal, tätskiktsentreprenader i Sverige med Icopal AB:s hela produktsortiment och tätskiktssystem.