Icopalkoncernen

icopal-i-varlden-151116-b300Icopalkoncernen är världens ledande producent av tätskikt, Europas ledande leverantör av taklösningar och marknadsledande i de nordiska länderna avseende takentreprenadaktiviteter. I Icopals produktportfölj ingår även andra konstruktionsmaterial för att skydda byggnader och andra strukturer. Icopal gruppen är en utvecklingsorienterad grupp och kommer kontinuerligt att stärka sin profil i en konkurrenskraftig marknad.

Icopalkoncernen har en omsättning på 1, 025 miljarder EUR och cirka 3 500 anställda. Icopal, med huvudkontor i Danmark, arbetar globalt och har 35 tillverkningsställen och 88 kontor utspridda i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Japan.
Koncernens företag arbetar nu nära tillsammans som "ett företag" under Icopal namnet över geografiska gränser, marknader och produkter.

Icopal genomför omfattande undersöknings- och utvecklingsaktiviteter som alla koordineras centralt.

Läs mer på Icopalkoncernens hemsida.