Icopals historia

Den danska timmermannen Jens Villadsen var ovanligt nyfiken, envis och sällsynt Christian Villadsen - Icopals grundareuppfinningsrik. På den här tiden, i slutet av 1800-talet, var timmermännen även ansvariga för takläggningen. Och att få taken täta var svårt. Tjäran man använde smälte när det var varmt och sprack när det blev minusgrader. Den innovativa Villadsen tog saken i egna händer och skapade ett recept för taktjära som han tog patent på. 1907, samma år som Gustaf V blev Sveriges kung och amiralen Arvid Lindman genomdrev förslaget om allmän rösträtt i riksdagen, kom Jens Villadsen från Köpenhamn till Malmö och startade Svenska Takpixfabriken.

1915 - Svenska Icopal- & Takpixfabriken bildas

När Jens Villadsen dog tog sonen Christian vid. Christian Villadsen, lika driftig som sin far, hade några år tidigare kommit hem från utlandet med nya impulser om tjärfri takpapp. I Tyskland var den tjärfria takpappens namn ”Iris pap” men i Danmark och Sverige lät Christian inregistrera taktäckningsmaterialet under namnet ”Icopal”. Den 30 december 1915 bildades aktiebolaget Svenska Icopal- & Takpixfabriken och fabriken i Malmö började byggas.

 

1989 - Icopalkoncernens största förvärv

1989 slutförde Icopalkoncernen sitt största förvärv hittills genom att överta den franska företagsgruppen Siplast S.A. med dotterföretag i USA och Tyskland. Förvärvet av det brittiska företaget Anderson Waterproofing Ltd 1990 var en annan tydligt märkbar milstolpe liksom förvärvet av det belgiska Polytuil och de två företagen Callenders och Vulcanite i Storbritannien. Efter förvärvet av det polska företaget Izolacja S.A. 1999 och det slovakiska företaget JCP Izolacie a.s. år 2000, har Icopal även fått ett starkt fotfäste i Centraleuropa.

2007 - Kapitalfonden Investcorp övertar Icopal

I juni 2007 övertogs Icopalkoncernen av den internationella kapitalfonden Investcorp. Icopal har på senare år utvidgat sitt strategiska fokus på tätskiktslösningar till skydd för hus och byggnader till att omfatta fler materialslag och lösningar än tidigare. Flera förvärv av företag med kompletterande lösningar till Icopals traditionella bitumenbaserade produkter har genomförts. Idag är Icopalkoncernen en ledande aktör även för syntetiska och flytapplicerbara tätskiktslösningar. Till exempel producerar Icopal idag syntetiska takdukar för den europeiska marknaden i Tyskland, Nederländerna och Slovakien.

2015 - Icopal AB fyller 100 år

Fabriken finns fortfarande kvar i Malmö och under åren har Icopal lika nyfiket, envist och uppfinningsrikt som koncernens fader Jens med son Christian strävat i mot- och medgångar. Sedan starten har Icopal levererat produkter med kvalitet som står emot det nordiska klimatet. Med avstamp i våra erfarenheter inom tak, väggar och grund vill vi gå i fronten och bidra till att utveckla vårt företag, våra produkter och branschen. 100 år av tradition och innovation skapar mängder av möjligheter för framtiden. Följ med oss på resan!

Icopal. Inspirerade av verkligheten sedan 1915.

      

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.