Vad söker du?

Våra produkter

Våra produkter
Vi erbjuder byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.
Med Icopal får du allt från en leverantör, från tak till grund.
Läs mer om våra produkter!

TEMA: BRANDGASVENTILATORER

TEMA: BRANDGASVENTILATORER
Vid en brand är det av största vikt att omedelbart kunna ventilera ut värme, rök och farliga gaser för att underlätta utrymning och brandsläckning. En väl fungerande ventilation kräver rätt utformade brandgasventilatorer av hög kvalitet.
Läs mer om brandgasventilatorer här!