Prestandadeklarationer och projekteringsdokument

I tabellen nedan hittar du alla våra prestandadeklarationer, godkännandebevis, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad.

Produktinformation så som broschyrer, produktblad och monteringsanvisningar hittar du på respektive produktsida.

A | BCDEFG | HI | J | K | L | M | N | O | PQRSTU | VW | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
 

  Produkt (länk till produktsida) Prestanda-
deklaration 
Godkännande-
bevis 
Byggvaru-
deklaration 
Säkerhets-
datablad
A  Airolen P     SC0109-11  BVD  
Akvaden Byggfolie  080-1000  4308/89  BVD   
  Akvaden Säkerhetsväv       
  Asfaltslim        SDB 
B  Base G  040-1010  BVD   
  Base KL   040-1000  BVD   
  Base SV  040-3000    BVD   
  Bastufolie    BVD   
  Blackline 1000       
  Blackline 1500       
  Blackline 500       
  Blackline 750         
  Butylfogmassa  SDB 
C  Clear Vent Flera modeller    
  Coldmex     BVD SDB
D  Decra Classic  DoP 001    BVD 
  Decra Elegance  DoP 004    BVD   
  Decra Classic Repairkit/Classic Reparationssats  SDB 
  Decra Elegance Repairkit/Reparationssats     SDB 
E  Elastoflex   060-1020  BVD   
F  Flexilight PRIMA  060-1200  BVD     
  Flexilight PRO  060-1210  SC2042-12  BVD     
  Flexilight BAS  060-1230    BVD  
  Flexisteel  060-1270    BVD   
  FONDA Geoplex 
  FONDA Special  BVD 
  FONDA Universal  BVD 
  FONDA Drain     BVD   
G  Grundisolering  070-1000  BVD   
  Gummistos      BVD   
H Hålkälslist      BVD   
I  Icokitt  BVD SDB 
  Icoklister    BVD SDB 
  Icolen L     BVD   
Icothene      BVD   
  Icopal Butyltape & Geobutyltape      BVD   
K  Kallasfalt 2000  BVD SDB 
  Kallasfalt Icoflux    BVD SDB 
M  Macoflex    060-1010  BVD 
  Membrane 3 050-1000    BVD   
  Membrane 4 050-1010    BVD   
  Membrane 5 050-1020    BVD   
  Membrane 5 BRO  050-1040    BVD    
  Micoral   060-1000  BVD   
  Micoral YAM 2500 Svetsbar  060-1030    BVD   
  Miratec     060-1500  BVD   
  Monarflex presenning     BVD   
  Monarfol Takfolie   

14076UFR045

 
  Monarperm PRO  060-1700  BVD   
  Monarplan FM  DoP 01030501001   BVD   
  Monarvap SD5  DoP 24178VCL037    BVD   
  Mono P / Mono Noxite  010-1020    BVD Mono P 
BVD Mono Noxite
 
  Mono PC  010-1030    BVD   
  Mono P detalj     BVD   
  Mono PM  010-1010  0151/02  BVD   
  Mono PR  010-1000  0600/01  BVD   
  Mono SK  010-1060    BVD   
  Monolight NXT  010-1040  0162/04  BVD 
P  Polar SK   BVD   
  Primer 2000    BVD  SDB 
  Primer Icoflux    BVD SDB 
  Primaflex M (även Siplast)     BVD   
  Primaflex R (även Siplast)     BVD   
  Profidicht     

Membran

Katalysator

Primer

Rengöring 

 
Q Quadro Repairkit/Reparationssats         SDB 
  Quadro by Icopal takpanna  DoP       
R  RAC 800    BVD   
  Radon Tätningsmassa, komponent A        SDB 
  Radon Tätningsmassa, komponent B        SDB 
  Renoflex 010-1050    BVD   
  RMB 400    BVD   
S  Shingel Plano 
Shingel Plano Pro 
Shingel Typ K
110-5020 
110-5010 
110-5000
  BVD   
  Sky Vent  Flera modeller    BVD   
  Smoke Vent  Flera modeller    BVD   
T  Takfärg vit (Cool Roof)        SDB 
Taklim  BVD SDB 
  Takavvattning aluzink plåt     BVD   
  Takavvattning lackerad plåt     BVD   
  Takbrunn      BVD   
  Takmassa 2000  BVD SDB 
  Takmassa Ico Svart     BVD SDB 
Top KL  030-1000  BVD   
  Terrassbrunn TG      BVD   
  Top SV 030-3000    BVD   
  TopSafe 6°  020-1040   BVD  
  TopSafe 14°   020-1020  BVD   
  TopSafe 3°   020-1010  BVD   
  TopSafe PRO   020-1000   
  Tätningsmassa Ico    BVD SDB 
U  Underlagspapp YAM 2000 060-1040
  UPP-2L  Flera modeller    BVD   
  Uppstigningslucka SUL plåtsarg      BVD   
  Uppstigningslucka SUL träsarg      BVD   
  Universal      BVD  
  Universal FT    SC1121-11 TG, SC1121-11 P BVD   
V  Varmasfalt   BVD SDB 
Vesta Pro  080-3010    BVD  
W  Windy  080-1100   0822/97  BVD    
Windy Plus  080-1110   0010/06  BVD   
  Windy Base  080-1120  0010/06  BVD   
  Windy Prima  080-1130  SC0464-14  BVD   
Y  YAP 2200 Objekt 060-1050   
  YEP Plåtrems  060-1060    BVD   

 

  Certifikat för produktionskontroll

  enligt byggprodukt-förordningen (CPR) för Icopal AB. Se certifikat för vilka standarder och produkter som avses. 

  CPR för Icopal AB

  Byggvarudeklarationer

  En byggvarudeklaration (BVD) är en frivillig redovisning som upprättas av leverantören och beskriver en varas miljöpåverkan under dess livscykel. Riktlinjerna för hur en BVD ska utformas har tagits fram av byggsektorn Kretsloppsråd.
  Syftet med dokumentationen är att ge användarna av byggvaran underlag för att kunna bedöma byggvarors miljöegenskaper samt att utgöra kunskapskälla vid framtida åtgärder.

  Säkerhetsdatablad

  För en del kemiska produkter finns krav på att ett säkerhetsdatablad upprättas. Syftet är att informera användarna om produktens egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön. Du hittar våra säkerhetsdatablad för respektive produkt i tabellen till vänster.