Stegljudsisolering

golvprodukter_icolen_airolen_grålumpapp_webb200pxStegljudsisolering används för att minska ljudet från steg och ge golvet behaglig svikt. Enkelt uttryckt innebär Boverkets krav på ”stegljud” att det inte skall höras alltför tydligt när någon går på golvet i våningen ovanför. Dessa ljudnivåer når man normalt inte utan att använda ett stegljudsdämpande mellanlägg i golvkonstruktionen. Ljuddämpningen beror av både bjälklagsmaterialet, bjälklagets tjocklek och rummets storlek. För att uppfylla Boverkets krav på maximal stegljudsnivå i bostäder (Stegljudsnivå Klass C) väljer man en stegljudsdämpare i Stegljudsklass 7. Icopals båda stegljudsdämpare Airolen P och Icolen L ingår i denna klass.

Foam
Icopal Icolen L
, är en foam av extruderad LD (Low Density) polyeten med slutna celler. Den är åldringsbeständig i alkalisk miljö. Densitet
30 kg/m3. Tjocklek 2 mm. Den kan användas under parkett, trägolv och laminat och har stegljudsklass 7.

Icopal Airolen P, är en foam av extruderad LD polyeten med slutna celler. Den är åldringsbeständig i alkalisk miljö. Densitet 30 kg/m3. Tjocklek 3 mm. Den används under parkett och trägolv och har stegljudsklass 7. Icopal Airolen P är typgodkänd.

Lumppapp
Icopal Grålumppapp L 400
Icopal Grålumppapp är tillverkad av återvunna textil- och syntetfiber samt returpapper. Produkten används som skiljande skikt i konstruktioner som till exempel flytande golv och som stegljudsdämpare i golv med golvvärme. Det reducerar även småojämnheter.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.