Icopal Fonda Special - Ett komplett fuktskyddssystem för golv

Byggfukt
Ett nygjutet betonggolv innehåller ett överskott av fukt som måste torka ut innan ett fuktkänsligt övergolv kan monteras på det. Torktiden kan uppgå till flera månader. Med hjälp av Fonda Special kan denna väntetid kapas, vilket kan innebära en betydande kostnadsbesparing i byggprocessen.

Markfukt
Betonggolv av typen platta-på-mark påverkas av den fukt som finns i marken under betongplattan. Detta leder ofta till en successiv uppfuktning av betonggolvet med risk att övergolvet tar skada. Genom att montera Fonda Special mellan betongen och övergolvet elimineras denna risk.

Fuktskador

Efter en fuktskada måste betonggolvet torkas ut innan nytt övergolv kan monteras. Ofta orsakar detta månader av problem och lidande för de boende och inte sällan höga kostnader för bl a försäkringsbolagen. För att minska väntetiden kan Fonda Special monteras som effektiv fuktspärr och skydda det nya övergolvet mot den fukt som finns i betongen.

Lukt
Fukt och markgaser som tränger upp genom ett källargolv medför ofta en typisk ”källarlukt”. Sådana problem undviker du effektivt med hjälp av Fonda Special. Se även över fuktskyddet på källarytterväggarna. Läs mer om detta i broschyren ”Fonda Universal – fuktskyddssystem för källaryttervägg”.

Föroreningar

Särskilt i samband med ombyggnader kan det hända att man vill bygga nytt ovanpå ett förorenat golv, till exempel i en industrilokal. Med ett spärrskikt av Fonda Special bromsas normalt tillförseln av gaser och dofter så kraftigt att problemet i praktiken är borta.

Lösningen heter Fonda Special
Icopal Fonda Special används främst som fuktskydd på betonggolv, både vid nybyggnation och vid renovering. Oavsett varför det finns fukt i betonggolvet förbättrar fuktskyddet boendemiljön och skyddar ditt golv. Fukten når inte upp till övergolvet och du slipper dålig lukt från fuktig betong.

Korta fakta om Icopal Fonda Special
• Effektivt skydd mot fukt.
• Låg bygghöjd.
• Enkelt att arbeta med.
• Lämpligt i kombination med golvvärme.
• Kemisk beständighet.
• Miljövarudeklarerad.

  Hittatakentreprenorspotjpg
  Hittaaterforsaljarespotjpg

  Relaterade dokument

  Produktinformation

  Broschyr Fonda Special 

  Kvalitet & Miljö

  Miljövarudeklaration Fonda

  Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.