Decra_banner

Decra produktfördjupning

Produktfakta

Decra takpanna kan läggas på alla tak med ner till 10° taklutning. Den fungerar också utmärkt på takkonstruktioner som inte är dimensionerade för tung belastning. Decrapannan absorberar inte vatten och behåller sin låga vikt oavsett väder

 Lätt tak  Decra Classic: 6,7 kg/m2

 Decra Elegance: 4,8 kg/m2

Decra är konstruerat för att tåla vårt krävande skandinaviska klimat och har under 40 års användning i visat sig tryggt i alla väder. Taket klarar snölaster ända upp till 21 kN/m2 (ca 2100 kg). Sol som gassar mellan framglidande moln är inte heller något problem. Decrapannans format och infästning gör att inga ”knäpp” eller ljud uppstår vid temperaturväxlingar.

 

Formatet är väsentligt både för hantering och läggning. Du tar ledigt några kvadratmeter under armen när du går upp på taket. I många fall behövs bara en enda pall, eftersom den rymmer material för 148 m2 takyta. Mindre att  transportera skonar både miljön och budgeten för bygget. Och avställningsytan som behövs på byggarbetsplatsen är minimal!

                  

Decra_produktbeskrivning

 

Classic

Decra takpanna består av en formstabil stålstomme med flera lager korrosionsskyddande material av aluzink, epoxy och polyester. Takpannans yta är belagd med stengranulat med ett toppskikt av akryl som bindemedel. Den stenbelagda ytan ger Decrataket ett utseende som passar väl in i den svenska byggtraditionen, men tillför också funktion, halkskydd och skydd mot solens UV-strålar. Genom sin konstruktion ger Decra takpannan ett tätt och tyst tak, som varken förmedlar eller förstärker ljud. Drygt två pannor täcker en kvadratmeter.

Elegance

Decra Elegance är uppbyggd på samma sätt som Decra Classic men har en slät pulverlackerad yta och inbyggd ljuddämpare som ger utmärkta ljudegenskaper.

Teknisk fördjupning

Även baksidan är konstruerad med största omsorg, med beläggning av epoxyprimer och en polyesterlack med särskilt låg ytspänning som underlättar för kondensvatten att rinna av.

Decra är vind- och slagregnstestad vid Lunds Tekniska Högskola. Taket har konstaterats tätt ända ned till 5° taklutning. Det är pannans speciella form, med ovan- respektive nedankant, som gör att det inte kan komma in vatten eller snö kapillärt genom några glipor. Även takfotsstycket är utformat så att det är tätt mot vind, snö och vatten.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.