top basetop imagejpg

System Top & Base

När kraven är extra höga

Icopal Top & Base är ett system för 2-lagstäckning av tak med särskilt höga krav på tätskiktet. Systemet består av ett övre skikt (Top) och ett undre skikt (Base), båda baserade på SBS-modifierad bitumen. Två skilda täta skikt ger extremt hög säkerhet mot läckage. Det undre lagret kan även med fördel användas som tillfällig tätning medan resten av taket färdigställs. System Top & Base uppfyller brandkrav enligt BROOF(t2).

Icopal Top och Base SV (svetsning)
Top och Base SV är ett unikt 2-lagssystem med mer rationell montering än ett traditionellt klistrat system. Base ska mekaniskt infästas och skarvsvetsas, det övre skiktet ska sträng- och skarvsvetsas med förskjuten skarv. Jämfört med ett klistrat system går monteringen snabbare och ger en bättre arbetsmiljö.

Base SV kan också användas som radonskydd monterad i en byggnads grundkonstruktion.

Icopal Top och Base KL (klistring)
Icopal Top & Base KL har en sandad undersida och båda skikten monteras genom traditionell klistring med varmasfalt. Base KL kan också användas som inbyggt 2-lagssystem. Läs mer.

Varmasfalt 
Icopal Varmasfalt är anpassad för att användas tillsammans med SBS-modifierade bitumenmembran på tex tak, eller gårdsbjälklag. Den används bland annat för klistring av 2-lagstäckning som Icopal tätskiktsystem Top & Base KL samt cellglasisolering och PIR.

Chansa inte med taket!
Anlitar du en våra auktoriserade takentreprenörer garanteras du ett professionellt utfört arbete.
På köpet får du marknadens mest omfattande tätskiktsgaranti.
När taket är på plats kan vi dessutom erbjuda dig skräddarsydda underhållsavtal.