Shingeltaktopimagejpg

Fördelar med Shingel

Lätt tak

Låg vikt

Icopal takshingel väger så lite som 8-10 kg/m2. Den suger inte åt sig eller påverkas av fukt. Till skillnad från betong- och tegelpannor som magasinerar vatten behåller takshingeln sin ursprungliga vikt oavsett väderlek. Därför är det ett bra alternativ för takkonstruktioner som inte kan bära högre vikt.

 

 Snötåligt tak

Minskar risken för snöras

Skiffern på takshingelns ovansida minskar halkrisken och risken för snöras vintertid.

 Regnsäkert tak

Tätt tak

Shingelplattorna häftar, med hjälp av solens värme, samman till en sömlös och säker enhet utan skarvar.

 Tyst tak

Tyst tak

Shingel är ett bullerfritt material. Den skifferbelagda ytan och asfalten återger inget smatter eller ger upphov till ljud från blåst.