Geomembran

Geomembran används som tätskikt i mark när man vill skydda mot läckande ämnen från till exempel deponianläggningar, som bottentätning i bassänger och för att skydda byggnader från kemikalier i mark.

Icopal Blackline
Icopals geomembran Blackline  består av UV-beständig LD-polyeten (lågdensitet). Finns i tjocklek 0,5, 0,75, 1,0 och 1,5 mm. Standardformatet är 4x25 m och membranen skarvas genom svetsning.