Icopal Gas- och radonmembran

Figur-A_m-strek_aug2012Radon är en luktlös, radioaktiv och hälsovådlig gas som finns bla i marken. Icopal Gas- och radonmembran är avsedda att installeras redan under uppförandet av byggnaden. Det är det bästa sättet att stoppa radon och andra markgaser från att tränga upp i överliggande konstruktioner. Membranerna RAC 800, RMB 400 och Base SV installeras antingen under, i eller på grunden vid nybyggnation. Membranen rullas ut och skarvas ihop på plats.

Gas- & radonmembran RAC 800 
RAC 800 stoppar både radon och andra markgaser som metan och koldioxid.
Monteras med fördel under grunden (monteringsalternativ A), men fungerar även för B och C.
Format 2 x 25 m och 2 x 100 m.

Radonmembran RMB 400 
RMB passar för monteringsalternativ B och C.
Format 2 x 12,5 m, 2 x 25 m och 4 x 25 m. 

Gas-& Radonmembran Base SV 
Base SV är ett bitumenbaserat tätskikt som passar för monteringsalternativ B och C.
Format 1 x 10 m.

Tillbehör   
Icopals system för radonmembran innehåller ett antal tillbehör som säkerställer enkel montering.

Läs mer på vår kampanjsida: Släpp aldrig in radon i huset! 

 

 Mer information om radon finns på Svensk Radonförening.  svenskradonlogga