Tätskikt på isolerat yttertak (kompakttak) med stomme av betongbjälklag

Kondensisolerat, brandklass BROOF (t2) brännbart

Tatskikt_isolerat_betong 
 1. Tätskikt

  System Top KL och Base KL, klistrad i varmasfalt
 2. Isolering

  PIR/cellglas klistrad i varmasfalt
 3. Ångspärr

  Base KL, klistrad i varmasfalt 
 4. Primer

  Icoflux Primer alternativt Icopal 2000 primer
 5. Betongbjälklag

Produktspecifikation: BIM-object

Beskrivningstext: Exponerade tätskikt, kompakttak, PIR, Top KL och Base KL

Produktbeskrivning: Top och Base KL

Teknisk dokumentation: Prestandadeklaration, godkännandebevis och byggvarudeklaration

Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.