Sortiment – Inbyggda tätskikt

Inbyggda tätskikt används i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer.
Att byta inbyggda material är kostsamt och därför ställs stora krav på tätskiktet. Våra tätskikt är baserade på SBS-modifierad asfalt och anpassade till svenska förhållanden. De är av hög kvalitet och har lång livslängd.

11601membrane518020membrane5BROIcopal Membrane (1-lagssystem)
Membrane finns i flera utföranden för olika användningsområden:

  • Membrane 3 (YEP 4000) används som förstärkning under tätskikt vid detaljer. Det fungerar också bra som tillfälligt tätskikt och som fuktisolering på tex grundmurar.
  • Membrane 4 (YEP 5200) används som fuktisolering i bjälklag inomhus samt i mindre gårds- och terrassbjälklag med lätt trafik. Se vidare tätskiktssystem 65 och 66.
  • Membrane 5 (YEP 6500) används som fuktisolering i gårds- och terrassbjälklag samt parkeringsdäck. Se vidare tätskiktssystem 61 och 62.
  • Membrane 5BRO (YEP 6500) används som fuktisolering i framförallt parkeringsdäck samt broar för vilka produkten uppfyller Trafikverkets stränga krav.   

Membrane 5 och 5BRO kan även användas i gröna tak med lutning <3,6º.

Icopal Base KL (2-lagssystem)
Base KL (YEP 2500) används som både undre och övre lag i inbyggda 2-lagssystem. Systemet är speciellt lämpligt att använda tillsammans med cellglas och PIR-isolering. Se vidare tätskiktssystem nr 51,52 och 55. Klistras med Icopal Blockbitumen (varmasfalt).

Icopal Base G (YAM 2000)
Rekommenderas i de fall ett gasutjämnande skikt enligt Hus AMA JSE.2 krävs.

Chansa inte!
Det räcker inte med material av högt kvalitet, det är lika viktigt att det bli korrekt monterat. Anlitar du en våra auktoriserade takentreprenörer garanteras du ett professionellt utfört arbete. På köpet får du ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tak, TÄTSKIKTSGARANTIER™. 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.