Noxite – taktäckning som förbättrar miljön

(Pressmeddelande 2010-03-23)

Nu kan svenska fastighetsägare själva göra en aktiv insats för miljön, genom att täcka sina tak med tätskiktsprodukter som minskar mängden farliga luftföroreningar. 
   
På Nordbyggmässan i Stockholm kommer Icopal att lansera Noxite – takbeläggningar med ett patenterat granulat som bryter ned miljöskadliga kväveoxider till ofarligt nitrat.   

Kväveoxiderna kommer till stor del från trafiken. De orsakar hälsoproblem och försurning och bidrar till att bilda marknära ozon, som är skadligt för både människor, djur och växter. 
    Men det finns ett enkelt sätt att minska mängden kväveoxider kring en fastighet. Det är att lägga ett Noxitetak med en beläggning som innehåller titandioxid. Det är en katalysator som utan att själv förbrukas bryter ned miljöfarliga kväveoxider.

Sol och regn 
– Med hjälp av UV-ljus från solen bryter Noxite-taket ned miljöskadliga kväveoxider till ofarligt nitrat, som sedan sköljs bort med hjälp av regn, säger Icopals tekniske chef, Hans Månsson. Det bidrar till renare luft och hjälper företag att nå sina miljömål. 
    Beläggningar med titandioxid är ingen nyhet i sig. Men det är första gången som konceptet kombinerats med tätskiktsprodukter som fungerar på stora, platta tak. Cirka 1 000 kvadratmeter av tätskiktet Mono Noxite läggs just nu på ett sådant tak på ett projekt i Väla Centrum i Helsingborg. En så stor yta neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som fem bensinbilar släpper ut under 1 000 mils körning.

För alla tak 
Noxite finns som tre olika produkter:
Mono Noxite, som ingår i Icopals kompletta och beprövade tätskiktssystem Mono för låglutande tak: ett problemfritt miljötak med lång livslängd. Mono Noxite bör läggas av en auktoriserad entreprenör.
Topsafe 3° Noxite, för tak med minst tre graders lutning. Kan läggas av gör-detsjälvaren.
Shingel Noxite, formstansade plattor för lutande tak, ger karaktär åt både äldre och modernare hus. Kan läggas av gör-det-självaren.

 

Läs mer om Noxite på www.noxite.se.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.