Icopal vill se krafttag kring gränsvärden för radon

(Pressmeddelande 2016-03-30)

Icopal vill införa nollvision för cancerfall kopplade till radon. Som ett första steg vill Icopal få berörda myndigheter att sänka gränsvärdet för radon till 100 becquerel för nybyggnationer och på så vis få ner antalet cancerfall i landet.

I Sverige är gränsvärdet för radon i inomhusluft 200 becquerel. Världshälsoorganisationen, WHO, har länge rekommenderat världens länder att sänka gränsvärdet till 100 becquerel sedan man har konstaterat att riskerna att drabbas för lungcancer ökar väsentligt ju högre gränsvärdet är. Bara i Sverige drabbas årligen 400 till 500 personer av cancer kopplat till radon. I Norge följer man redan WHO:s rekommendationer. I Danmark har gränsvärdet sänkts för nybyggnationer.

- Vi menar att det är häpnadsväckande att myndigheterna, däribland Boverket, inte prioriterar den här frågan och sänker de tillåtna gränsvärdena. De har gjort bedömningen att samhällsekonomiska argument väger tyngre än folkhälsan. Det anses vara för dyrt att sanera befintliga bostadsbestånd till 100 becquerel, säger Bengt Widstrand, vd för Icopal AB.

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten. Det i särklass vanligaste är att radon kommer från marken. Lufttrycket inomhus är normalt lägre än i marken under huset. Därmed sugs den radonhaltiga markluften in i byggnaden genom otätheter och öppningar.

- För att komma åt problemet föreslår vi som ett första steg att gränsvärdena för nybyggnationer sänks. En sådan åtgärd skulle rädda både liv och spara pengar. Dessutom minskar behovet av framtida sanering om nya byggnader radonsäkras. Vår ambition är att uppnå en nollvision. Ingen människa ska behöva dö på grund av cancer orsakad av radon i hemmet, avslutar Bengt Widstrand.
En radonsanering är ofta betydligt dyrare än att förebygga problemet med en radonspärr vid nybyggnation.

Under Nordbyggmässan i Stockholm finns Bengt Widstrand på plats under onsdagen och torsdagen
6 – 7 april i Icopals monter för att prata radon tillsammans med produktchefen för radon, Linda Hall, vid följande tidpunkter:
Onsdagen den 6 april kl. 11.00 och kl. 15.00 samt torsdagen 7 april kl. 11.00.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt Widstrand, vd, Icopal AB
Telefon: +46 40 24 74 40, Mobil: + 46 736 25 74 11, e-post: bengt.widstrand@icopal.com  

Linda Hall, produktchef, Icopal AB
Telefon: + 46 40 24 74 58, Mobil: +46 736 25 74 51, e-post: linda.hall@icopal.com  

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.